+40 735 553 100

+40 735 553 100

Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea site-ului www.medical-rescue.ro presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către utilizator.

COMPANIA

  • Asociația Medical International Rescue - Medicala internationala de salvare
  • CUI: 44581401
  • IBAN: RO77BTRLRONCRT0603123901
  • IBAN: RO27BTRLEURCRT0603123901
  • Sediu Social: Str.: Ariesului, Nr.: 102/27, Cluj-Napoca, Romania
  • Punct de lucru: Str.: Cometei, Nr.: 5, Cluj-Napoca, Romania

PROPRIETATEA - DREPTURI DE AUTOR

Utilizarea site-ului www.medical-rescue.ro implică acceptarea anumitor termeni și condiții, evident, sub forma unui contract legal între utilizator și Asociația Medical International Rescue, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.

Vizitarea sau folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de Asociația Medical International Rescue implică acceptarea acelorași termeni și condiții.

Întregul conținut al site-ului www.medical-rescue.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al Asociația Medical International Rescue a oricăror elemente aparținând site-ului www.medical-rescue.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

Asociația NU conferă dreptul vizitatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Vizitatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web.

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Asociației Medical International Rescue. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Asociația Medical International Rescue.

Nici un vizitator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Nici un vizitator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

ALINIEREA LA PREVEDERILE REULAMENTULUI 2016/679/UE PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE

În vederea alinierii la prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Asociația Medical International Rescue vă informează cu privire la aspectele de mai jos.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociația Medical International Rescue are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@http://medical-rescue.ro/. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil folosind datele disponibile din secțiunea Contact.

Observaţie:

  • orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu
  • orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct

Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

VIZITATORII – CONFIDENȚIALITATE

Vizitatorul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării si oricaror alte comunicari legate de participarea la eveniment, dar și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea site-ului. Vizitatorului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu Asociația Medical International Rescue, fără consimțământul expres al societății, oferit în prealabil în scris.

Transmiterea de către vizitator de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

www.medical-rescue.ro are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor vizitatorilor.

Asociația Medical International Rescue garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către Asociația Medical International Rescue pentru a-i trimite utilizatorului confirmarea înregistrarii, detalii privind participarea la eveniment, modificari, etc. numai cu acordul prealabil al vizitatorului. Furnizarea datelor personale către Asociația Medical International Rescue nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

EFECTUAREA DONAȚIILOR

Orice vizitator poate alege să doneze o suma aleasă de bunăvoie. Acest lucru se poate realiza pe pagina www.medical-rescue.ro, secțiunea Donează.

Veți fi re-direcționat către o pagină de plată securizată unde veți introduce suma pe care doriți să o donați, urmând ca în pagina urmatoare să introduceți detaliile cardului cu care se efectuează plata

Sumele donate nu se pot returna, iar utilizatorul își oferă acordul ca acestea să fie folosite de căte Asociația Medical International Rescue exclusiv în scopul proiectului Medical International Rescue.

PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, îmscrierea pe site-ul nostrum ne va fi comunicată direct, fie prin email la adresa contact@medical-rescue.ro, fie telefonic, la numarul de telefon 0735 553 100.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 5 zile lucratoare.

Vizitatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Asociatiei Medical International Rescue prin aceste acțiuni.

MODIFICARI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Asociația Medical International Rescue își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.medical-rescue.ro, politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către vizitatori în acest sens, desi vom fi atenți să anunțăm persoanele înscrise despre aceste modificări.

Vizitatorul site-ului www.medical-rescue.ro are obligația de a verifica în mod regulat termenii și conditiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de catre Asociația Medical International Rescue, va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se considera ca este de acord cu modificările efectuate.

DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către Asociația Medical International Rescue, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Asociația Medical International Rescue are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar vizitatorul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Vizitatorul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării și utilizării siteului.